فراخوان كروبي براي راهپيمايي روز جمعه

بيانيه شماره 3
فراخوان كروبي براي راهپيمايي روز جمعه
بسم رب الشهدا والصديقين

ملت بزرگ ايران
حماسه 25 خرداد شما در راهپيمايي آرام از ميدان امام حسين تا ميدان آزادي تهران دو نشان بر چهره ايران گذاشت: اول، اعتراض ملت به خيانت دولت در امانتي كه به آنها سپرده شده بود و آرايي كه مالك حقيقي آنها مردم ايران بودند و ارباب دولت ربودند؛ دوم، آرامش و متانت ملت در شيوه اعتراض كه در فضايي سرشار از سكوت برگزار شد كه سكوت سرشار از ناگفتههاست.
متاسفانه كساني كه عظمت اين رفتار مدني مردم تهران و ديگر شهرهاي ايران آنان را ميآزرد كوشيدند با اتهامافكني و مهندسي آشوب – كه چون مهندسي انتخابات در آن زبردست هستند – برخي رفتارهاي اعتراضآميز مانند آتشزدنها و تخريبها را به نام ملت ايران و حاميان اصلاحات و تغيير بنويسند و در اين جريان گروهي از همميهنان در ميدان آزادي و كوي دانشگاه به شهادت رسيدند. من با تسليت اين شهادتها اعلام ميكنم اين ملت از آشوب به دور است و اينان ميخواهند با هراساندن مردم كوچه و خيابان از آشوب و بزرگنمايي آنها در صداوسيما و رسانههاي وابسته و سانسور رسانههاي آزاد اصل اعتراض ملت را ناديده بگيرند چراكه اگر صداقت داشتند بهجاي نمايش صحنههاي خشونتبار بعد از راهپيمايي 25 خرداد شكوه اصلاحطلبانه و صلحطلبانه بودن اين راهپيمايي ملي و ميليوني را نشان ميدادند.
اينجانب كه خود در روز 25 خرداد قطرهاي از درياي حضور شما در خيابان آزادي بودم ضمن دعوت به حضور ملت در ميادين اعتراض نسبت به توطئه به آشوب كشيدن اجتماعات از سوي عناصر مشكوك هشدار ميدهم كه هدف نهايي اين اقدامات پايان دادن به حضور شما ملت عزيز است. ذرهاي در تداوم حضور خود و ذرهاي در مشكوك بودن اين آشوبها ترديد نكنيد.
اينجانب از آنجايي كه انتخابات 22 خرداد را نامشروع ميدانم و نتايج برآمده از آن را قبول ندارم و اين فرد را براي رياستجمهوري اسلامي ايران به رسميت نميشناسم از همه مردم تهران دعوت ميكنم ساعت 11 صبح روز جمعه 29 خرداد 1388 با لباس سياه به نشانه سوگواري براي شهداي راه جمهوريت نظام اسلامي ايران از ميدان 7تير تا محل برگزاري نماز جمعه تهران حضور يابند و با حضور آرام و آگاهانه خود اعتراض خويش به انتخابات را اعلام كنند و خواسته ابطال انتخابات نامشروع 22 خرداد 88 را به گوش عاليترين مقام كشور برسانند.
حضور شما در نماز جمعه تهران – كه به امامت رهبری نظام برگزار ميشود – باطلكننده القائات افرادي است كه معتقدند اصلاحطلبان خواهان آشوب و حركت در وراي چارچوبهاي قانون هستند. قانون اساسي به همه شما اين حق را داده است كه در خيابانها حضور يابيد و بدون هرگونه تخريب به اموال عمومي صداي خود را به گوش حاكمان برسانيد و به نشانه جدايي خود از صفوف اخلالگران مشكوك با نشانهاي سياه خويش را از ايشان جدا سازند.
مهدي كروبي
27 خردادماه 88

0 نظرات:

ارسال یک نظر

» لطف کنید و درباره‌ی یادداشت بنویسید.
» نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز -حالا به هر کسی که می‌خواهد باشد- حذف خواهند شد.
» فارسی بنویسید و برای نمایش درست آدرس وبلاگ‌تان، "//:http" را فراموش نکنید.